Home » Nederland » DFT » AFM draagt toezicht over aan verzekeraars


AFM draagt toezicht over aan verzekeraars

13 oktober 2017

Verzekeraars worden zelf verantwoordelijk voor het toezicht op informatieverstrekking, claimafhandeling en klacht- en feedbackmanagement. Nu is toezichthouder Autoriteit Financiële Martken Lees meer..