Home » Nederland » Mejudice.nl » Collectief pensioenstelsel verdient een beter toezichtskader


Collectief pensioenstelsel verdient een beter toezichtskader

19 februari 2018

De pensioensector heeft nu elf jaar ervaring met de risicovrije
marktrente voor de waardering van de pensioenverplichtingen.
Veranderingen op de rentemarkt vertalen Lees meer..