Home » Nederland » Mejudice.nl » Het IMF slaat de plank mis met pleidooi voor budgettaire expansie


Het IMF slaat de plank mis met pleidooi voor budgettaire expansie

10 maart 2018

Ondanks het sterk expansieve begrotingsbeleid van Rutte III houdt
Nederland volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nog steeds de
hand op de Lees meer..