Home » Nederland » Nu.nl » Europees akkoord over verlaging uitstoot broeikasgassen


Europees akkoord over verlaging uitstoot broeikasgassen

21 december 2017

De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben overeenstemming bereikt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw-, Lees meer..