Home » Nederland » Nu.nl » Test met betalen per studiepunt leidt tot minder uitval


Test met betalen per studiepunt leidt tot minder uitval

12 maart 2018

Een proef van de hogeschool Windesheim met een flexibeler vorm van studiefinanciering lijkt aan te slaan. Twee landelijke studentenorganisaties zijn Lees meer..