Home » Nederland » Personeelsnet.nl » ‘Extra geld voor innovatie moet ook naar mensen gaan’


‘Extra geld voor innovatie moet ook naar mensen gaan’

26 februari 2018

Samenwerkende ondernemers en kennisinstellingen krijgen extra ondersteuning om de sterke internationale positie van Nederland als kenniseconomie uit te bouwen. Daar Lees meer..