Home » Nederland » Trouw » Economische factoren bepalen zorggebruik


Economische factoren bepalen zorggebruik

15 december 2017

Gemeenten met veel werklozen en veel laagopgeleiden hebben hogere zorgkosten. Lees meer..