Home » Nederland » Trouw » Politiek is het oneens over zetels als maatstaf voor partijsubsidie in plaats van ledental


Politiek is het oneens over zetels als maatstaf voor partijsubsidie in plaats van ledental

15 december 2017

Het aantal zetels in plaats van het aantal leden als grond voor subsidie aan politieke partijen? Alleen de PVV is Lees meer..