Home » Belgie » Express.be » West-Europese economie kan niet langer zonder immigranten


West-Europese economie kan niet langer zonder immigranten

13 juni 2018 Express.be

De West-Europese landen hebben immigratie nodig om hun economie op peil
te kunnen houden. Dat is ook de conclusie van een studie van het bureau
SEO Economisch Onderzoek en de Algemene Bond Uitzendbedrijven (ABU) naar
de immigratie in Nederland. Vastgesteld werd dat in Nederland inmiddels
514.000 werknemers uit Oost-Europa op de arbeidsmarkt actief zijn. Dat
aantal blijkt elk jaar te stijgen. Lees meer..