Home » Nederland » Mejudice.nl » Een nieuw prognosemodel voor de huizenprijs in Nederland


Een nieuw prognosemodel voor de huizenprijs in Nederland

14 juni 2018 Mejudice.nl

De woningmarkt is verhit, maar het huidige beleid ‘bouwen, bouwen, bouwen’ is kortzichtig en schadelijk, bepleiten auteurs Peels en Dankers. Dit artikel beschrijft een nieuw model voor het berekenen van huizenprijzen en een voorspelling voor de huizenprijzen tot aan 2050. Tot slot worden er een aantal concrete beleidsaanpassingen gedaan, om zeepbellen in de huizenmarkt te voorkomen, en om het ‘boom and bust’ karakter van de huizenmarkt plaats te laten maken voor een matige constante stijging van de prijzen. Lees meer..