Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Lak: ‘Is traditionele organisatie passend voor de toekomst?’


Lak: ‘Is traditionele organisatie passend voor de toekomst?’

14 juni 2018 Nieuwsbladtransport.nl

Ondernemersorganisatie Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam en vakbond CNV Vakmensen zijn het Rotterdams Initiatief Sociale Innovatie (RISI) gestart. Met deze samenwerking willen de drie partijen ervoor zorgen dat het havenindustrieel complex de broedplaats wordt voor slimme manieren van werken.

Het overdragen van kennis, inzetbaarheid van oudere werknemers, de aantrekkingskracht van het havengebied voor een grote diversiteit van werknemers en het creëren van een bedrijfscultuur waarin sociale innovatie tot bloei komt, zijn als eerste concrete onderwerpen gekozen, vertelt voorzitter Steven Lak van Deltalinqs.

Waarom zijn dit belangrijke thema’s voor de innovatie-agenda?

De toenemende automatisering, robotisering en digitalisering raken alle bedrijven. Om dat goed te implementeren moet je medewerkers mee hebben, want het heeft effect op hun functioneren en baaninhoud voor de toekomst.

Het project heeft als doelstelling om sociale innovatie te bevorderen. Wat bedoelt u daar precies mee?

Er is een toenemende flexibiliteit vereist van medewerkers om zich te kunnen aanpassen aan de toekomst. Een baan vraagt nu misschien nog bepaalde vaardigheden, over een aantal jaar is dat geëvolueerd. Als bedrijf moet je goed nadenken wat dit betekent voor het neerzetten van je organisatie. Is een traditionele organisatie nog wel passend voor de toekomst? Je kunt moeilijk een strakke hiërarchische organisatie hanteren met vaste rolpatronen, en dan toch over vijf jaar eisen dat al je medewerkers flexibel en zelfstandig zijn.

Een oplossing is dus om je organisatie nu alvast veel platter in te richten?

Dat is één van de discussiepunten. Een ontwikkeling als zelfsturende teams is geen nieuw begrip, maar wel voor veel bedrijven in de haven en logistiek. Wil je zorgen dat technologische innovaties echt goed slagen, dan is technologie vaak slechts 25% van de innovatie. Sociale innovatie als ‘acceptatie door mensen’, dat betekent 75% van het effect.

Sociale innovatie als ‘acceptatie door mensen’ betekent 75% van het effect.

Dus als collega’s de huidige technologische ontwikkelingen niet omarmen, gaan technische innovaties nooit van de grond komen?

Dan gaat het veel langzamer of het komt helemaal niet van de grond. Het kan ook zijn dat je dingen laat liggen. Zo heeft de nieuwe generatie op school geleerd om zelfstandig te denken en in projectteams problemen samen op te lossen. Ze weten hoe je informatie kunt gebruiken om naar het proces te kijken. Maar we leren dat soort nuttige vaardigheden soms heel snel af. We halen dan nieuw talent binnen, maar geven ze weinig verantwoordelijkheid. We verwachten dat ze na twee jaar zijn aangepast aan de organisatie zoals die stond. Als dat niet lukt, nemen we soms afscheid omdat ze niet binnen de bestaande organisatie zouden passen. Of ze stappen er zelf uit, omdat ze niet tot hun recht komen. Dat kan een reden zijn dat je iets laat liggen op het binnenhalen en -houden van goede mensen.

Hoe is het hiermee gesteld als je kijkt naar de bedrijfsculturen in de Rotterdamse haven?

Je ziet dat sommige bedrijven best goed op weg zijn. Maar er is nog wel een wereld te winnen. Ik roep bedrijven dan ook op om aan te sluiten bij project RISI. We geloven in het delen van best practices van bedrijven die al zo’n transformatie hebben doorgemaakt. Want er ligt geen boekje klaar dat precies vertelt wat je moet doen om je voor te bereiden op de toekomst. Als dat wel zo was, trappen we weer in dezelfde valkuil als altijd: namelijk dat we denken de oplossing te weten. En je wilt juist de denkkracht mobiliseren van je mensen.

Hoe past het bevorderen van diversiteit binnen dit project?

Als je kijkt naar diversiteit in de haven, zitten we nog op het nulpunt. Daar is echt nog een wereld te winnen. Als je die weet te ontsluiten, heb je een veel grotere vijver waar je uit kunt vissen. Dan heb ik het zowel over de verhouding mannen-vrouwen als de afspiegeling van de Nederlandse maatschappij. Beide geven in de haven nog een redelijk traditioneel beeld. Toch moet je nu al rekening houden met het feit dat de huidige populatie over tien jaar qua samenstelling heel anders zal zijn.

Als je diversiteit weet te ontsluiten, heb je een veel grotere vijver om te vissen.

Wat is de planning van het project RISI en wat gaat het opleveren?

In de periode tot juni 2019 wordt een groot aantal bijeenkomsten georganiseerd waar bedrijven en werknemers onderling en met elkaar aan de slag gaan om te komen tot concrete initiatieven ten aanzien van de geselecteerde thema’s. Deze bijeenkomsten zullen uitmonden in een grote afsluitende werkconferentie waarin de initiatieven zullen worden gepresenteerd. Het project RISI wordt daarmee de aanjager van noodzakelijke veranderingen die ervoor zorgen dat het havenindustrieel complex zich continu klaarmaakt voor de toekomst.

Lees meer..