Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Nieuwe regels voor verladers in Vlaanderen


Nieuwe regels voor verladers in Vlaanderen

22 mei 2018 Nieuwsbladtransport.nl

In Vlaanderen worden met ingang van maandag 20 mei de regels rond goederenvervoer over de weg aangepast.

Zo komt er een aanscherping van de verantwoordelijkheid voor verpakker, verzender en verlader en wijzigt de norm voor verpakking. Dat meldt branchevereniging Evofenedex. De nieuwe regels betekenen onder andere dat in Vlaanderen de verpakking moet voldoen aan de Eumos 40509-norm. Daarnaast is de verantwoordelijkheid voor de verpakker, verzender en verlader aangescherpt om de veiligheid te helpen garanderen.

Taken voor de verlader zijn:

  • Instaan voor de verdeling van de lading over de laadvloer
  • Respecteren van de TTM en aslasten
  • Informatie verschaffen over de lading (aard, massa, zwaartepunt, buitenafmetingen, beperkingen met stapelen, wrijvingsfactor en aanvullende  – informatie voor zover nodig bij zekeren);
  • Correcte zekering mogelijk maken.

De verzender moet in alle noodzakelijke documenten voorzien, zoals:

  • Beschrijving goederen;
  • Massa van de lading;
  • Informatie over de juiste verpakking;
  • Eventuele ongewone transportparameters.

Extra taken voor de verpakker:

  • Informatie geven over de goederen;
  • Alternatieven voor zekeren meegeven als spanbanden niet mogelijk zijn.

Hiermee is de verantwoordelijkheid van onder meer verladers in Vlaanderen aanzienlijk uitgebreid. Ondernemers die lading door of naar Vlaanderen vervoeren, moeten dus extra alert zijn op de nieuwe voorschriften. ‘De afgelopen twee weken zijn ook al meer inspecties langs de weg geweest dan anders, dus ook de pakkans is sterker aanwezig’, meldt de brancheorganisatie.

Lees meer..