Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Reders lonken naar nieuwe EU-begroting


Reders lonken naar nieuwe EU-begroting

14 juni 2018 Nieuwsbladtransport.nl

De Europese Commissie heeft in haar nieuwe begrotingsvoorstel de financiële middelen voor onderzoek verhoogd. ECSA hoopt nu dat een deel van het geld naar onderzoek gaat dat bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot door de scheepvaart.

Honderd miljard euro van de komende EU-begroting voor 2021-2027 zal worden gereserveerd voor onderzoek. Daarnaast wordt bijna 31 miljard euro opzijgezet voor het uitbreiden van infrastructuur ten behoeve van de transportsector. Aandachtsgebieden van de Europese Commissie, blijkt uit een rapportage, omvatten klimaat, energie en mobiliteit.

Broeikasgassenakkoord

Goed nieuws voor ECSA (European Community Shipowners’ Associations), die dan ook de wens uitspreekt dat het geld deels wordt gebruikt om reders te ondersteunen die moeten voldoen het broeikasgassenakkoord van de IMO. Dat akkoord wil dat de scheepvaart vóór 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 50% heeft verminderd.

De Europese Commissie heeft, onder de noemer ‘Mondiale uitdagingen en industrieel concurrentievermogen’, de klimaatuitdaging gepresenteerd als een van haar aandachtsgebieden. En dit is een goed voorteken voor de kansen van de scheepvaartsector om de financiering ook te krijgen, reageert Martin Dorsman, secretaris-generaal van ECSA. Hij voegt eraan toe dat de sector zelf een rol te spelen heeft om beter te worden in het aanvragen van EU-financiering.

Lees meer..