Home » Nederland » RTL Z » Patiënten krijgen duizenden euro’s schadevergoeding na fouten huisarts


Patiënten krijgen duizenden euro’s schadevergoeding na fouten huisarts

17 mei 2018 RTL Z

Huisartsen krijgen steeds vaker schadeclaims aan hun broek. Ook het gemiddeld bedrag van de uitgekeerde vergoedingen, bijvoorbeeld als mensen invalide raken doordat ze te laat worden doorverwezen naar het ziekenhuis, nam de afgelopen vijf jaar toe, van gemiddeld 6600 naar 10.800 euro. De kans op een claim wordt steeds groter door het toenemend aantal taken voor de huisarts, en door de werkdruk. Lees meer..