Home » Nederland » Trouw » Luther schiep in zijn Bijbelvertaling een taal die maatgevend werd voor wat het Duits zou zijn


Luther schiep in zijn Bijbelvertaling een taal die maatgevend werd voor wat het Duits zou zijn

25 februari 2018

Het Lutherjaar ligt alweer achter ons, maar één ongerijmdheid in de reputatie van de grote hervormer laat me nog altijd Lees meer..