Home » Nederland » Trouw » Stel eisen aan de inrichting van de 30-km-zone


Stel eisen aan de inrichting van de 30-km-zone

12 mei 2017

Door misbruik van 30-kilometerzone vallen juist ook daar verkeersdoden, stelt Jos Teunissen, hoogleraar algemene staatsleer aan de Open Universiteit Nederland. Lees meer..