Home » Nederland » Trouw » Een brexit is (of beter: wás) iets anders dan de Brexit


Een brexit is (of beter: wás) iets anders dan de Brexit

22 januari 2018 Trouw

Grammaticale geschillen, etymologische enigma’s en andere taaltwijfels, voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Lees meer..