Home » Nederland » Trouw » Van antisemitische migranten valt niet zoveel te vrezen


Van antisemitische migranten valt niet zoveel te vrezen

18 mei 2018 Trouw

Een deel van de migranten neemt anti-semitische denkbeelden mee naar Europa, maar zet die niet om in daden. Lees meer..